[pro_ad_display_adzone id=”31515″]

مدارک درخواست روادید پیوست به خانواده اتباع افغان

0

پیوست به خانواده اتباع افغان

به گزارش گروه بازرگانی بی هاو کو به استناد به سایت رسمی سفارت آلمان مدارک لازم برای پیوست به خانواده اتباع افغان به شرح ذیل :

برگه توضیحات جهت درخواست روادید پیوست به خانواده اتباع افغان
لطفا هنگام تقاضای روادید ، دو نسخه کامل از مدارک نام برده شده در ذیل را بطور جداگانه به همراه داشته باشید :
1- ترجمه رسمی تایید شده توسط سفارت آلمان به زبان آلمانی یا انگلیسی توسط دارالترجمه رسمی و یک نسخه کپی ساده از ترجمه ( توجه داشته باشید که از پشت صفحات و مهر تایید نیز کپی گرفته شود.
توجه داشته باشید که مدارک را به ترتیبی که در ذیل می آید بطور جداگانه در دو بسته دسته بندی کنید
فرم درخواست برای اقامت بلند مدت/روادید بلند مدت به صورت خوانا و کامل تکمیل و امضاء شود.
عکس گذرنامه ای
دو عدد عکس رنگی (3.5 *4.5) ، قدیمی تر از 6 ماه نباشد، زمینه سفید ، بیومتری

گذرنامه معتبر
دو عدد کپی از صفحات 2 و 3 با امضا و بدون ترجمه
کارت شناسایی و موقعیت اقامت همسر / یکی از والدین در آلمان
((نیازی به اصل مدرک نیست
گواهی ثبت محل سکونت همسر/ یکی از والدین در آلمان
(قدیمی تر از سه ماه نباشد، نیازی به اصل مدرک نیست)

اصل سند ازدواج (نکاح نامه)
اقرار نامه
مدرکی که ثبت ازدواج افغانی را در مرکز اصلی ازدواج اثبات می کند. مسئول صدور این گواهی دادگاه عالی در کابل و یا شعب آن در شهرستان ها است. ( سند ازدواج افغانی که در ایران صادر شده باشد کافی نیست!)
چنانچه در خارج از افغانستان متولد شده باشند ، مورد تایید نمی باشند!

در صورت داشتن ازدواج های قبلی : سند طلاق/گواهی فوت همسر سابق
گواهی دال بر معلومات مقدماتی زبان آلمانی
در سطح A1، صادر شده توسط موسسه ای با مجوز برگزاری امتحانات استاندارد ALTE که دارای شعبه ای با حضور نماینده ای از موسسه اصلی خارجی باشد. در حال حاضر این گواهی در ایران تحت عنوان مدرک ‘ Start Deutsch A1’ از موسسه آموزش زبان آلمانی تهران “ Grundstufe Deutsch 1 des ÖSD از انجمن فرهنگی اتریش در تهران و یا مرکز ÖSD در شیراز ارائه می گردد.
بیمه مسافرتی با اعتبار 90 روز در آلمان
به شرطی که پس از آن قرار داد بیمه ای در آلمان بسته شودر و یا موجود باشد، هنگام دریافت روادید ، ارائه گردد.

لطفا اصل مدارک را بطور جداگانه همراه داشته باشید!
لطفا به نکات زیر دقت نمایید :
مدارک ناقص و یا مدارکی که نادرست بسته بندی شده باشند ، پذیرفته نمی شوند.
تمامی کپی ها باید در اندازه A4 ارائه شوند، حتی زمانی که اصل مدرک اندازه دیگری
داشته باشد.
سفارت آلمان در تهران مدارک افغانی را تائید نمی کند. زمان دریافت درخواست شما را از تائید مدارک لازم توسط سفارت آلمان در کابل مطلع خواهیم کرد.
در صورت قصد ازدواج در آلمان مدارک درج شده در برگه توضیحات “ازدواج” را نیز ارائه نمایید.
ارائه مدارک جعلی همئاره باعث رد روادید می گردد و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. حتی در صورتی که شخص ثالثی در تکمیل درخواست روادید ، شما را یاری نماید ، شما به عنوان درخواست کننده ، مسئول صحت اطلاعات ارائه شده در درخواست روادید و نیز اصالت و محتوای مدارک ضمیمه درخواست می باشید.
چنانچه نیازی به ارسال درخواست روادید به اداره اتباع خارجی باشد، این ارسال فورا پس از ارائه درخواست روادید صورت نمی گیرد. رسیدگی کامل به درخواست روادید-شامل تصمبم گیری شود، به صورت تلفنی با شما تماس حصل خواهد شد. پرسش ها در خصوص وضعیت در خواست پس از اتمام 3 ماه از زمان ارائه درخواست ، پاسخ داده خواهد شد.

به استناد صفحه روادید سایت رسمی سفارت آلمان

tehran.diplo.de

 گروه بازرگانی ایران و آلمان

Share.

About Author

Leave A Reply