[pro_ad_display_adzone id=”31515″]

هزاران جایگاه خالی در دانشگاه های آلمان

0

هزاران جایگاه خالی در دانشگاه های آلمان

دانشگاه های آلمان

تحقیقات جدید انتشار یافته توسط خبرگذاری spiegel در روز جمعه نشان می دهند که هزاران جایگاه خالی در دانشگاه های آلمان وجود دارند.

توزیع منابع آلمان در ارتباط با دانشگاه های آلمان هنوز با مشکل مواجه است. یک سخنگو در کلن اظهار داشته که دانشگاه های آلمان بیش از ظرفیت خود دانشجو قبول می کنند به این امید که برخی از آنها ذهنیت خود را تغییر داده و دانشگاه را ترک کنند. در این ترم زمستان تمام دانشکده ها ظرفیتشان تکمیل است. به دلیل تقاضای بالا بیش از ظرفیت دانشگاه ها دانشجو قبول شده است. با وجود مشکلات دانشگاه کلن spiegel دریافته که هنوز 15000 جای خالی در دانشگاه وجود دارد که شامل رشته هایی که پذیرش محدود دارند هم میشود.

Rhine-Westphalia شمالی گزارش داد بیشترین جایگاه خالی در دانشگاه به تعداد 8398 جایگاه در دسترس در رشته های با پذیرش محدود در مقطع کارشناسی است.

برنامه های دانشگاه Mecklenburg-Western Pomerania کمترین تقاضا را به خود دید. spiegel فهمید که 16.1% از تمام دانشجویان دوره ی کارشناسی جایگاهشان در دسترس و خالی بوده است. در حالیکه چیزی بیش از 26.1% از جایگاه مدیران اشغال شده است.

برلین، براندبورگ، هسه جز ایالتهایی هستند که سوابق متمرکز از فضاهای در دسترس دانشگاه نگاه نمی دارند.

وزارت فدرال آموزش و پرورش به spiegel گفت این مورد بستگی به ایالات فردی دارد که اطمینان پیدا کنند تمام دانشجویان تنها به دنبال مدرک دانشگاهی هستند و اینکه در چه دانشگاهی تحصیل کنند برایشان چندان اهمیتی ندارد. در این بین دولت ایالت منتخب اظهار دارد که همتایانشان در فدرال باید یک دفتر تخصیص متمرکز ایجاد کنند تا عادلانه در خدمت دانشجویان و ایالت باشد.

تا سال 2008 چنین دفتر تخصیصی وجود داشت اما با مخالفت موسسات آموزشی رو به رو شد چرا که آنها اعتقاد داشتند که دانشجو برای ادامه ی تحصیل باید برای گزینش موسسه ی آموزشی مورد نظر خود حق انتخاب داشته باشد.

تهیه و تنظیم: گروه بازرگانی ایران و آلمان

لینک خبر: دانشگاه های آلمان

http://www.thelocal.de/20150130/germany-has-thousands-of-uni-spots-open-study-education
Share.

About Author

Leave A Reply