Browsing: مرکز نمایشگاهی برلین

مراکز نمایشگاهی آلمان مرکز نمایشگاهی برلین آلمان
0

شهر برلیننمایشگاه برلین در یک نگاهفهرست نمایشگاه هاخدمات بی هاو کوشهر برلین برلین شهر برلین آلمان برلین (به آلمانی: Berlin) پایتخت و بزرگ‌ترین شهر به لحاظ جمعیت و مساحت کشور آلمان بوده و در کل اتحادیه اروپا مقام دوم را دارد. برلین همچنین نام ایالتی است که این شهر در آن قرار دارد. مساحت آن