مرکز نمایشگاهی دورتموند آلمان

0

مرکز نمایشگاهی دورتموند آلمان

معرفی مرکز نمایشگاهی دورتموند آلمان

 

فهرست نمایشگاه های بین المللی دورتموند


JAGD & HUND

نمایشگاه بین المللی شكار و  ماهیگیری دورتموند آلمان

گروه اصلی كالا‌ در این نمایشگاه: تجهیزات و وسایل ماهیگیری – پوشاك مربوطه – وسایل و تجهیزات شكار – اسلحه های شكاری – تجهیزات سفر


Inter-tabac

نمایشگاه بین المللی توتون – تنباكو و لوازم دخانیات دورتموند آلمان

گروه اصلی كالا‌ در این نمایشگاه: هدایا – تجهیزات فروشگاههای مربوطه – لوازم ویزه افزاد سیگاری – تنباكو


DKM

نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و صنعت بیمه دورتموند آلمان

گروه اصلی كالا‌ در این نمایشگاه: سرمایه گذاری – بیمه – معاملات ملكی – خدمات


Banner post01
اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Comments are closed.