نمایشگاه توتون و تنباكو و دخانیات دورتمند آلمان

0

نمایشگاه توتون و تنباكو و دخانیات دورتمند آلمان

نمایشگاه توتون و تنباكو و دخانیات دورتمند آلمان

این نمایشگاه سالانه  در شهر نمایشگاهی دورتمند  آلمان  برگزار می گردد.


 

محل نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی دورتمند

تاریخ

September 2015

دوره برگزاری نمایشگاه   …………….سالانه

سال تاسیس     ……………1978

برگزارکننده نمایشگاه

Messe Westfalenhallen Dortmund GmbH
Strobelallee 45
44139 Dortmund
Germany
Fon: +49 231 1204-0
Fax: +49 231 1204-678
messe@westfalenhallen.de
www.messe-dortmund.de

گروه اجرائی برگزاری نمایشگاه


Fon: 0231 1204-586/-512
Fax: 0231 1204-678
inter-tabac@westfalenhallen.de
www.inter-tabac.de

گروه مخاطبین

تولیدکنندگان تنباکو-عمده فروشان و خرده فروشان و سایر افراد و…

گروه اصلی کالا

 هدایا – تجهیزات فروشگاههای مربوطه – لوازم ویزه افزاد سیگاری – تنباكو

قیمت اجاره استاندارد غرفه نمایشگاهی

2012: one open front from EUR 90.00/m²

خدمات هتل


Fon: +49 231 1204-245
Fax: +49 231 1204-555
h9169@accor.de
www.westfalenhallen.de

Banner post01
اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Comments are closed.