Browsing: آدرس مرکز نمایشگاهی اسن

مراکز نمایشگاهی آلمان مرکز نمایشگاهی اسن
0

شهر اسننمایشگاه اسن در یک نگاهفهرست نمایشگاه هاخدمات بی هاو کوشهر اسن اسن شهر اسن آلمان اسن یکی از شهرهای ایالت نوردراین-وستفالن آلمان می‌باشد که در مرکز منطقه رور قرار دارد و رودخانهٔ رور از میان محله‌های کوپفادره، هایزینگن، فیشلاکن و وردن می‌گذرد و دریاچه بالدنای زی را در جنوب این شهر تشکیل می‌دهد. جمعیت