Browsing: مراکز نمایشگاهی آلمان

مراکز نمایشگاهی آلمان مرکز نمایشگاهی اوفن برگ
0

شهر اوفنبرگنمایشگاه اوفنبرگ در یک نگاهفهرست نمایشگاه هاخدمات بی هاو کوشهر اوفنبرگ اوفن برگ اوفن برگ آلمان اوفنبورگ شهری در غرب ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان است. این شهر به خطوط راه آهن آلمان متصل است. نمایشگاه اوفنبرگ در یک نگاه اوفنبرگ مرکز نمایشگاهی اوفنبرگ آلمان مرکز نمایشگاهی اوفنبرگ واقع در قلب اروپا با فضایی برابر با
مراکز نمایشگاهی آلمان مرکز نمایشگاهی برلین آلمان
0

شهر برلیننمایشگاه برلین در یک نگاهفهرست نمایشگاه هاخدمات بی هاو کوشهر برلین برلین شهر برلین آلمان برلین (به آلمانی: Berlin) پایتخت و بزرگ‌ترین شهر به لحاظ جمعیت و مساحت کشور آلمان بوده و در کل اتحادیه اروپا مقام دوم را دارد. برلین همچنین نام ایالتی است که این شهر در آن قرار دارد. مساحت آن