Browsing: نمایشگاه دوسلدورف آلمان

مراکز نمایشگاهی آلمان نمایشگاه دوسلدورف آلمان
0

شهر دوسلدورفنمایشگاه دوسلدورف در یک نگاهفهرست نمایشگاه هاخدمات بی هاو کوشهر دوسلدورف دوسلدورف شهر نمایشگاهی دوسلدورف آلمان دوسلدورف (به آلمانی: Düsseldorf) در مرکز ایالت نوردراین-وستفالن واقع شده است. بندر شهر دوسلدورف کنار شهر قدیمی در رودخانه راین در طول ۱۰ سال گذشته از نظر شهرسازی و تجارت پیشرفت زیادی کرده‌است. سه ساختمان ۱۰ تا ۱۵